Det pædagogiske arbejde og samarbejde med børnene:

 

Fællesskab

 

Vores holdning:  

·        Vi mener, at fællesskabet er grundstenen i at kunne indgå i demokratiske processer.

·        Vi mener, at det er i fællesskabet man lærer hensyntagen og ansvarlighed over for  

              hinanden.

 

 Vores handlinger i forhold til fællesskab for børnene:

·        Vi styrker fællesskabet ved at planlægge fælles aktiviteter og lege i mindre og større grupper igennem overnatninger, skovuger, makkerture, svømmeture, skøjteture m.m.

·        Vi styrker fællesskabet ved at lave årlige arrangementer for hele huset så som fastelavn, OL, høstfest, karneval m.m.      

·        Gennem vores låneordning øger vi børnenes ansvarlighed overfor fællesskabet.     

                             

Vi ønsker for vores børn:

 

Tolerance

 

Vores holdning:

·        Vi mener, at man skal kunne fungere sammen på flere niveauer og sammenhænge.

·        Vi mener, at man skal lære at vise accept og respekt overfor hinandens forskelligheder og behov.

 

Vores handlinger i forhold til børnene: 

·        Vi vil som voksne udvise tolerance gennem accept og respekt for børnenes forskellige følelser, såsom glæde, vrede, begejstring m.m.

·        Vi skaber forum for oplysning, udvidelse og holdningsbearbejdelse i forhold til børnenes forskelligheder og behov. Dette oftest i børnenes stamgruppe, men også i mindre grupper.

·        Vi planlægger aktiviteter med forskellige krav med en bevidst sammensat gruppe børn, så børnene vil opleve hinanden i forskellige sammenhænge.

 

Vi ønsker for vores børn:

 

 

Tryghed

 

Vores holdning:                 

·        Vi mener, at tryghed er grundlæggende for enhvers trivsel og udvikling.

 

 Vores handlinger i forhold til børnene :

·        Gennem overleveringsmøder med børnehaver øges vores kendskab til børnene.

·        Grundig rundvisning med indføring i husets organisering, regler m.m. for forældre og børn.

·        Ved besøg med børnehaven oplever barnet huset med kendte voksne, og møder kommende børn og voksne.

·        Barnet bliver tilknyttet fast gruppe og kontaktpædagog.

·        Barnet bliver efter skoletid krydset ind i klassen med informationer om dagens eller fremtidige aktiviteter og andre praktiske oplysninger.

·        Vi praktiserer overlevering i det daglige og samarbejder mellem lærer og pædagog, Derved skabes en helhedsforståelse af barnet for at kunne imødekomme barnets behov.

·        Vi giver tid til omsorg og nærvær, knus og en snak på skødet eller i sofaen.

·        Gennem ture for den enkelte gruppe øges kendskabet og relationen mellem børn og voksne.

·        Vi bruger børneinterview, som giver børnene mulighed for mere roligt og detaljeret at beskrive deres hverdag og følelser på tomandshånd med deres kontaktpædagog.

·        Vi skaber overskuelighed gennem fast struktur i hverdagen (billedtavle i cafeen), så børnene ved hvad der sker i huset og med hvem.

·        Vi tilpasser aktivitetsniveauet i forhold til børnenes udvikling og ressourcer. Det vil skabe tryghed i aktiviteteterne, så de udfordrer sig selv og udvikler nye kompetencer.

·        Vi skaber genkendelighed og forudsigelighed via aktiviteter og traditioner, da det giver børnene overskud og tryghed til at deltage aktivt og udfordre sig selv gennem bl.a.:

drenge / pige dage, svømning, skøjtehal, skov uger, massage, værksteder og overnatninger.

 

Vi ønsker for børnene:

·        At børnene opnår en tryghedsfornemmelse på Skråvejen, for at stå rustet til alle de udfordringer de bliver udsat for i løbet af dagen.

·        At børnene føler sig set og forstået af de andre børn og voksne.

 

Anerkendelse

 

Vores holdning:                 

·        Vi mener, det er vigtigt, der er en anerkendende tilgang i alle sociale relationer på Skråvejen.

 

Vores handlinger i forhold til børnene :

·        Vi støtter det enkelte barn ved at sætte ord på dets følelser, som glæde, vrede, sorg og begejstring.

·        Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer og verden, ved at anerkende at alle børn har områder der kræver støtte.

·        Vi tilstræber, at den daglige kontakt bærer præg af anerkendelse.

·        Vi danner grupper omkring det enkelte barn ,for at barnet kan give og opnå anerkendelse fra andre børn.

·        Vi ønsker, at det enkelte barn føler sig set og værdsat i hverdagen på Skråvejen.

 

 

Vi ønsker for vores børn:

·        At børnene anerkender andre børns styrker og svagheder, samt at de selv føler sig anerkendt.

·        At børnene udvikler et stærkt selvværd og en positiv selvforståelse.

 

 

Udvikling

 

Vores holdning:

·        Vi mener, det er vigtigt at styrke ens alsidige udvikling ved at tage udgangspunkt i ens ressourcer.

 

Vores handlinger i forhold til udvikling for børnene: 

·        Vi tilbyder aktiviteter der støtter barnets kropslige og motoriske udvikling som f.eks. boldspil, svømning, skøjteture og andre fysiske aktiviteter.

·        Vi skaber rum for børnenes egne lege via små legekroge, og ved at støtte børnene i at lade hinanden få ro til at lege.

·        Vi tilbyder børnene aktiviteter/oplevelser der udfordrer dem og overrasker dem.

·        Vi vil, at børnene bliver fortrolige med naturen og det udendørs rum bl.a. ved at prioritere legepladsen, samt have skovuger for alle børnene.

·        Vi støtter børnene i at skabe og udvikle venskaber.

·        Vi støtter og opfordrer børnene til at bevare en nysgerrig tilgang til livet.

·        Vi tilbyder varierende aktiviteter indenfor det kreative område.

 

Vi ønsker for vores børn:

·        At børnene udvikler nysgerrighed, kreativitet og fantasi.

·        At børnenes selvværd, selvtillid og kropsbevidsthed styrkes.

·        At børnene oplever værdien af et godt venskab.

·        At børnene føler deres ressourcer bliver udfordret.

·        At børnene udvikler glæde ved at bevæge kroppen og sunde vaner.

·        At børnene udvikler legekompetencer.