Skolefritidsordningen er for børn i 0 – 2.klasse

Det Pædagogiske arbejde på Skråvejen

Skråvejens struktur

Skråvejens SFO er funktionsopdelt, hvilket vil sige at pædagogerne har forskellige funktioner på tværs at børnegrupper og grupperum. Der vil i grupperummene altid være et kendt ansigt fra ens storgruppe.

Børnene får hver dag  tilbud om aktiviteter inden døre og udenfor.

Børnenes aldersintegrerede grupper fungerer også i SFO tiden. Hver gruppe har to kontaktpædagoger som udgangspunkt også har timer i skolen.

Pædagogerne går hver dag ind i klasserne og krydser børnene ind til SFOèn

Skråvejen har dagligt faste funktioner, som på skift fordeles mellem pædagogerne:

 

Cafe`omsorg:

1 person som hjælper med udkrydsning af børnene, tager telefonen efter kl.14.45, sender børn hjem kl.15.30 og 16.30 samt holder caféen åben. Børnene kan i dette lokale komme og spise når de har lyst, tegne, læse en bog, spille eller lignende. Cafeen er et stille rum

 

bevægelsespædagog:

1 person, som færdes indenfor og udenfor. Bevægelsespædagogen har til opgave at skabe bevægelse og glæde omkring sig. Aktiviteterne kan spænde vidt fra lege, til mudderhulsgravning til hockey og lignende.

. 

Værkstedspersoner:

1 person som planlægger værkstedsaktiviteter, fx syning, maling, træværksted og meget mere. Værkstedspersonerne kan også vælge at tage på ture ud af huset, fx cykeltur, svømme- og skøjteture m.m.

Udepersoner:

2 personer som har opsyn med de børn der er på legepladsen. De sætter aktiviteter/værksteder igang fx bål, snitte med dolke, bygge på byggelegepladsen, spille boldspil og meget mere.

 

Hallen:

Vi har hallen hver tirsdag hvor vi bestemmer at alle børn på de forskellige niveauer skal i hallen på skift. Vi laver forskellige lege, baner og aktiviteter med udgangspunkt i børnenes niveau.

 

Grupperum:

Hver storgruppe har et grupperum tilknyttet. Her er der et hav af muligheder for børnene. Vigtigst for os er, at der er et kendt ansigt for børnene. Grupperummene lukker senest ca. 15.45.

 

 

Grøn blok:
Det eneste sted i huset der må løbes. Her er der mulighed for at høre musik, lege vildt, klatre eller hvad fantasien lige finder på. Grøn blok er under udvikling til at rumme endnu mere bevægelse i det nye skoleår. I øjeblikket er der også en legekrog med dukker, udklædning og ligende i grøn blok.

Funktionerne

Værkstederne er i gang fra kl. 14:00 – 16.00. Efter 16.30 begynder oprydning af huset, hvor opgaverne er fordelt således, at der altid er voksne til at tage sig af /hygge sig med de sidste børn.

 

Vi mener, at funktionsopdelingen er værdifuld for både børn og personale. Børnene kan frit vælge hvad de har lyst til at lave. De kan være ude eller inde, deltage i værksteder eller side i en sofa og læse og høre musik. De kan vælge at være sammen med en voksen eller lege i ”fred” for voksne.

 

Funktionsopdelingen giver et mere fleksibelt og levende hus, da hverken børn eller voksne er tilknyttet et bestemt rum i huset. Den enkelte voksne får mulighed for at udnytte alle sine kompetencer og dette giver et bredere udvalg af værksteder/aktiviteter, som børnene kan deltage i.

At personalet periodevis er tilknyttet en bestemt funktion, giver mere tid til fordybelse for både børn og voksne, da der ikke hele tiden er afbrydelser, hvor den voksne må forlade aktiviteten for at ordne andre ting. Udover tid til fordybelse giver funktionsopdelingen også mere ro i huset da værksteder/aktiviteter, og derved også børnene, er fordelt både ude og inde.

 

Skråvejens telefonen:

Telefonen er lukket kl. 12.30 – 15.00 på skoledage. I denne periode er telefonen tilsluttet en telefonsvarer, og alle indtalte beskeder bliver aflyttet kl. 14.50. Herefter er telefonen åben resten af dagen.

Når der ikke er personale i huset, samt hver torsdag formiddag, hvor der holdes personalemøde fra kl. 10.00 – 12.00, er telefonen tilsluttet telefonsvareren. Alle indtalte beskeder aflyttes inden børnene kommer fra skole. Telefonen aflyttes igen lidt i 15.00.

 

På skolefridage og i ferier er telefonen åben hele dagen. 
SFOens telefon: 87943170