Skråvejens SFO 

 

 

 

Bevægelsespolitik.

 

 

 

 

 

Værdisætning:

 

I Skråvejens SFO vil vi fortsat arbejde ud fra vores pædagogiske værdier:

 

Anerkendelse, Tryghed, Fællesskab, Tolerance og Udvikling.

 

I bevægelses øje med, finder vi at disse værdier er et godt udgangspunkt og har stor værdi i       planlægningen og udførelsen af bevægelses aktiviteter. Gennem leg og bevægelser vi vil opnå

 at børnene udvikler deres fysiske, psykiske og sociale evner.

 

 

 

 

 

 

 

Overordnede mål.

 

Gennem bevægelse på Skråvejens SFO har vi valgt at sætte vægt på følgende mål:

 

-         At børnene får en mere kropslig hverdag.

 

Ved at udvide og nyskabe vores bevægelses tilbud om eftermiddagen, vil vi tilrettelægge det således at ALLE børn modtager tilbud om aktiviteter med fokus på bevægelse. Der vil blive gruppedage, hvor alle børn deltager, samt dage hvor der gives plads til niveau deling, samt særlige hensyn.

Aktiviteterne vil blive tilrettelagt således at der er fokus på såvel, grov, fin og sansemotorik. For at skabe fokus omkring barnets motoriske udvikling, har vi udarbejdet en målcirkel, som vil vi give os et billede af hvordan det enkelte barns udvikling er.

 

-         At børnene får en mere varieret hverdag.

 

I planlægningen af aktiviteter vil vi tænke ud over de normale idrætsaktiviteter og skabe rum for fordybelse, nye forskellige lege, spil og ideer.  

Vi vil forny os ved at inddrage foreninger fra lokalområder eller enkelt personer med særlige kompetencer indenfor et område. Løbende vil vi ligeledes søge inspiration for at udvikle vores egne kompetencer indenfor bevægelses området..   

 

-         At børnene opnår glæde og fysisk velvære ved at bevæge sig.

 

Ved at give børnene flere og kvalificerede bevægelses tilbud, vil vi opnå at alle børn får succes oplevelser ved kropslige aktiviteter. For at give alle børn denne oplevelse vil vi i vores månedsplan, tilgodese de børn der på den ene eller anden måde har nogle vanskeligheder. 

 

-         At skabe lyst til bevægelse blandt børnene.

 

Vi vil i fællesskab arrangere sjove, udfordrende og spændende aktiviteter. I disse tiltag vil vi udvise stort voksen engagement og lyst til bevægelse. Det er vores mål at få endnu flere børn til at bevæge sig i det daglige, såvel i SFO som i fritiden.